Annonseprisar:

 Annonseside: kr 8,10 pr.mm
 Tekstside/siste side: kr 11,00 pr.mm
 1. side: kr 15,00 pr.mm
 Lokale lag kr 7,80 pr.mm
 Heilside tekst
 Heilside annoseside
 Halvside
 1/4 side
 1/8 side
kr 16750,00 pr side
kr   9500,00 pr side
kr   4800,00 pr side
kr   2750,00 pr side

kr   1450,00 pr side

 

Priseks. annonseside:

 
1 spalte * 100 mm = kr     810,- +  mva
2 spalte * 100 mm = kr 1620,- + mva
3 spalte * 100 mm = kr2430,- + mva

Fargetillegg:

Kr 250,- pr. farge
 

Fagfolk:

Kr 910,- pr. mnd.
 

Avisa kjem ut tysdag og torsdag.

E-post: annonser@setesdolen.no